2023 Mali Tatili 4 Temmuz’da Başlıyor

2023 Mali Tatili 4 Temmuz’da Başlıyor Mali Tatil 4-20 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Uygulanıyor ÖZET 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakk… 

 

 

2023 Mali Tatili 4 Temmuz’da Başlıyor

2023 Mali Tatili 4 Temmuz’da Başlıyor

Mali Tatil 4-20 Temmuz 2023 Tarihleri Arasında Uygulanıyor

ÖZET

5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve yükümlülere kolaylıklar getiren “Mali Tatil” uygulaması, bu yıl 4 Temmuz 2023 Salı günü başlayıp 20 Temmuz 2023 Perşembe günü sona erecektir.

2023 yılı için;

– Beyan süresi 4-20 Temmuz 2023 tarihleri arasında olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 27 Temmuz 2023 Perşembe bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 28 Temmuz 2023 Cuma günü,

– Beyan süresinin son günü 20 Temmuz 2023 gününü izleyen tarihten itibaren beşinci günü mesai saati bitimine kadar olan vergilere ilişkin beyannamelerin verilme süresi 25 Temmuz 2023 Salı, bu beyannamelere göre tahakkuk eden vergilerin ödeme süresi 26 Temmuz 2023 Çarşamba günü mesai saati bitimi olacaktır.

1) Haziran 2023 dönemine ilişkin Konaklama, Damga ve Muhtasar ve Hizmet Prim Beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerinin ödenmesinin son günü 26 Temmuz 2023 Çarşamba günüdür.

2) Gelir İdaresi Başkanlığınca 149 No.lu VUK Sirküleri ile yapılan düzenleme ile Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin verilme ve bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin ilgili vergilendirme dönemini takip eden ayın 28 inci günü olarak belirlenmiştir.

3) Konaklama, Damga, Muhtasar ve Hizmet Prim ile KDV Beyannamelerinin verilme süresi mali tatil dolayısıyla değişmemektedir.

4) 543 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yapılan düzenlemeyle Ocak 2023 döneminden itibaren Ba Bs Bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak tüm alış ve/veya satışları 5.000 TL’nin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, ilgili dönem Form Ba ve/veya Form Bs bildirimlerini verme zorunlulukları kaldırılmıştı. Bu mükellefler dışındaki mükelleflerin Haziran 2023 dönemine ilişkin Ba ve Bs Formlarının verilme tarihi 31 Temmuz 2023 Pazartesi günüdür.

5) Özel tüketim vergisi, banka ve sigorta muameleleri vergisi, özel iletişim vergisi, şans oyunları vergisi ile gümrük idareleri, il özel idareleri ve belediyeler tarafından tarh ve/veya tahsil edilen vergi, resim ve harçlarla ilgili olarak malî tatil düzenlemeleri uygulanmamaktadır.

6) Vergilendirme süreci ile ilgili bir işlemden kaynaklı vergi mahkemesinde davanın açılmasının son günü mali tatile ve/veya adli tatile denk geliyor ise dava açma süresinin son günü 7 Eylül günü mesai saati bitimine kadar uzadığından, 2023 yılında bu süre 7 Eylül 2023 Perşembe günü sona ermektedir.

7) Diğer taraftan, mali tatil sadece dava açma süresini uzatmakta, istinaf ve temyiz başvurularını etkilememektedir.

Tamamı İçin Tıklayınız

Kaynak: TÜRMOB

YORUMA KAPALI