Archive for the ‘Genel’ Category

SGK Genel Yazı – 2021/Temmuz Aylık Artışları ve Gelir/Aylık Alt Sınırları

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-010.99-27708816 Tarih: 08.07.2021 Konu : 2021/Temmuz Ayl…  

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde Edenler için Matrah Artırımı Duyurusu

Kira-Ücret-Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç Matrah Artırımı Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alaca..  

Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1)

Projeye Dayalı Menkul Kıymetler Tebliği (III-61/B.1) 17 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31544 Sermaye Piyasası Kurulundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,…   

SGK Genel Yazı – 5510 sayılı Kanunun Geçici 84 üncü Maddesi İle Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler

Emeklilik Uygulamalarında Meydana Gelen Değişiklikler T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-98547999-01…  

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru

Sürekli Eğitim Programları Akreditasyon Sistemine İlişkin Duyuru Bilindiği üzere “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği” ve “Sürekli Eğitim…   

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkındaki Ekli Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4298)

Bazı Mallara Uygulanan ÖTV Oranları (Karar Sayısı: 4298) 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4298 Bazı mallara uygulanan öze…   

5411 Sayılı Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesinin Uygulama Süresinin İki Yıl Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4299)

Bankacılık Kanununun Geçici 32 nci Maddesi Süre Uzatılması 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4299 5411 sayılı Bankacılık K…  

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (Karar Sayısı: 4301)

Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Karar Sayısı: 4301 Ekli “Aile Hekimliği Söz…  

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ile Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik

Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma Uyumlu Eylem ve Kararlar 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Rekabet Kurumundan: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,…   

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 405) 15 Temmuz 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31542 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: Amaç ve kapsam MADDE 1 – (…