2024 Yılında Tutulacak Ticari Defterler ve Tasdik Tarihleri

Defter tutma ve tasdikleri konusunda Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığınca 19/12/2012 Tarih ve 28502 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan TİCARİ DEFTE…

 

Aralık 2023 Vergi Takvimi

Aralık 2023 Vergi Takvimi İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/10/2023 05/12/2023 Geçici Vergi Dönemleri Bazında Yükleme T…

 

Deprem Bölgesinde Mücbir Sebep Hali Uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremlerden Etkilenen Bazı Yerler İçin Mücbir Sebep Halinin Uzatılmasına İlişkin…

 

E-Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi Uzatıldı

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresi ile Elektronik Defter Beratlarının Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi İşlem Sistemine Yüklenme Süre…

 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)

28 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32383 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1- 20/6/2012 tarihli ve 28329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlana… 

 

6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil Faizi ile Gecikme Zammı Oranlarında Değişiklik – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70660756-206.16.01-84232428 Konu: 6183 Sayılı Kanunda Belirtilen Tecil…

 

Banka Teminat Mektupları ve Sigorta Şirketi Kefalet Senetleri – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-70660756-206.16.01-84041628 Konu: Banka Teminat Mektupları ve Sigorta…

 

Anonim ve Limited Şirketler İçin En Az Sermaye Tutarının Artırılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 7887)

25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32380 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7887 Anonim ve limited şirketler için en az sermaye tutarının artırı…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 554) – 2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı

2023 Yılı Yeniden Değerleme Oranı VUK 554 25 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32380 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: B…

 

İthalatta Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulamaları Kapsamında Hesaplanan Katma Değer Vergisinin İndirim Hakkının Kaldırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7846)

24 Kasım 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32379 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7846 İthalatta gözetim ve korunma önlemi uygulamaları kapsamında hes…