Haber Mansetleri

Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Fiyat Etiketi Yerli Üretim Logosu 27 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30844 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 5/10/2018 tarihli ve 30556 sayılı R…

 

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Fiyat Etiketi Yönetmeliği 27/07/2019 27 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30844 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 28/6/2014 tarihli ve 29044 sayıl…

 

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Yapı Denetimi Uygulama 26/07/2019 26 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30843 Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: MADDE 1 – 5/2/2008 tarihli ve 267…

 

Vergi İncelemesi Sırasında İbraz Edilmeyen Defter ve Belgelerde Yer Alan KDV’nin Durumu

İbraz Edilmeyen Defter ve Belge KDV Vergi incelemesi sırasında ibraz edilmeyen defter ve belgelerde yer alan KDV’nin indirim konusu yapılıp yapılamaya…

 

Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu Kararı (E: 2013/3, K: 2019/1)

Defter ve Belgeleri incelemeye İbraz Etmeme 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulundan: Esas No : 201…

 

Anayasa Mahkemesinin 15/5/2019 Tarihli ve E: 2017/156, K: 2019/37 Sayılı Kararı

Anayasa Mahkemesi E: 2017/156 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2017/156 Karar Sayısı: 2…

 

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 1361)

Gümrük Kanunu Değişiklik 1361 25 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30842 Karar Sayısı: 1361 Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin…

 

Gümrük Genel Tebliği (Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı) (Seri No: 4)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 7)

Gümrük Tebliği Posta ve Hızlı Kargo No 7 23 Temmuz 2019 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 30840 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 10/3/2013 tarihli ve 28583 s…

 

Hasılat Esaslı Vergilendirme Uygulaması – 7186 Sayılı Kanun Hakkında Açıklamalar

Hasılat Esaslı Vergilendirme Hasılat Esaslı Vergilendirme Uygulaması ve Yeni Varlık Barışı Düzenlemesi 7186 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN…

 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 1321)

23 Şubat 2017 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 7170 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının onaylanmasına, 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 nci ve 3 üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir.