6306 Sayılı Kanun Faiz Desteği (Karar Sayısı: 5885)

6306 Sayılı Kanun Faiz Desteği (Karar Sayısı: 5885) 6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz D…

 

ÖTV (II) Sayılı Liste Değişiklik (Seri No: 10)

ÖTV (II) Sayılı Liste Değişiklik (Seri No: 10) Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Se… 

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 55) 26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31904 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı…

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı E: 2022/2 – 6306 Sayılı Kanun Tapu Harcı

26 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31904 Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulundan: Esas No : 2022/2 Karar No : 2022/7 BÖLGE İDARE MAHKEMESİ KAR…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) – Uzlaşma

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 539) VUK 539 23 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31901 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başka…

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 540)

VUK 540 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 540) Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 459)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sı…

 

Sermaye Piyasası Kurulunun 2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi ve Uygulama Esaslarına İlişkin Kararı

2022 Yılı Gayrimenkul Değerleme Asgari Ücret Tarifesi 23 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31901 Sermaye Piyasası Kurulundan; SERMAYE PİYASASI KU… 

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:14) 21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13)

Tahsilat Genel Tebliği (Seri:B Sıra No:13) 21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:…

 

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) – Tecil Faizi Oranı

Tahsilat Genel Tebliği (Seri: C Sıra No: 6) 21 Temmuz 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31899 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan…