Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir?

Huzur Hakkı Ödemeleri SGK Primine Tabi midir? ÖZET: 1) Huzur hakkı ödenecek kişi, aynı yerde 5510 sayılı Kanunun 4-1/a kapsamında çalışıyorsa bu kişiy…

 

Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 23/06/2020 Tarihli ve 2020/482 Sayılı Kararı

VERBİS Süre Uzatımı 25 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31166 Kişisel Verileri Koruma Kurumundan: KARAR Karar Tarihi: 23/06/2020 Karar No: 2020… 

 

2020 Mali Tatil – Bildirim ve Beyan Süreleri

2020 Mali Tatil – Bildirim ve Beyan Süreleri ÖZET: 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre meslek mensuplarına ve…

 

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Kararı (E: 2020/9, K: 2020/2)

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu (E: 2020/9 K: 2020/2) 24 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31165 DANIŞTAY KARARI Danıştay Vergi Dava Dairel…

 

7246 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7246 Sayılı Kanun Rekabetin Korunması 24 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31165 Kanun No: 7246 Kabul Tarihi: 16/06/2020 MADDE 1- 7/12/1994 tari… 

 

Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Süreleri Uzatıldı

Veri Sorumluları Siciline (VERBİS) Kayıt Süreleri Uzatıldı Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Covid-19 virüs salgını nedeniyle baz…

 

2020 Yılı Asgari İşçilik Oranları – Asgari İşçilik Oranlarının Önemi

2020 Yılı Asgari İşçilik Oranları Asgari İşçilik Oranlarında Güncelleme Yapıldı ÖZET: Kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kuru…

 

Sosyal Güvenlik Kurumu Asgari İşçilik Tespit Komisyonunca Belirlenen Çeşitli İşkollarına Ait Asgari İşçilik Oranlarını Gösterir Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Asgari İşçilik Oranları Tebliği 23/06/2020 23 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31164 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: MADDE 1 – 12/5/2010…

 

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları – SGK Genelgesi 2020/20

Eksik Günlerde Kullanılacak SGK Kodları Sigortalının Eksik Günü Olması Halinde Hangi SGK Kodları Kullanılmalıdır?  ÖZET: Eksik gün kodları, işverenin…

 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 19/06/2020 19 Haziran 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31160 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MADDE 1 – 18/9…