Aralık 2020 Mali Takvim

Aralık 2020 Mali Takvim SON GÜN BEYANNAME & BİLDİRİM 10.12.2020 16-30 Kasım/2020 Dönemi Petrol ve Doğalgaz Ürünlerine İlişkin Özel Tüketim Vergisi…

 

Yapılandırma İç Genelgesi 2020/1 – GİB

Yapılandırma İç Genelgesi 2020/1 – GİB T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Sayı : 21002710-010.06.01[37- ] Tarih : 30/11/20…

 

Tüm Yönleriyle Yenileme Fonu

ÖNSÖZ Mali müşavirlik mesleği bilgi ve birikime dayanan bir meslektir. Bu yüzden TÜRMOB ve Odalarımızın eğitim temel önceliği oldu ve olmaya devam ede…

 

Süresi Uzatılan Teşvikler

Süresi Uzatılan Teşvikler 6111, 7103 ve 7252 Sayılı Kanun Teşviklerinden Yararlanma Süresi Uzatıldı ÖZET: 1) 6111 sayılı Kanunla düzenlenen “Genç, Kad…

 

BDP Yapılandırma Değişikliği – Türkiye’de Sahip Olunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Araçları ile Taşınmazlara İlişkin Bildirim

BDP Yapılandırma Değişikliği 7256 Sayılı Kanun Kapsamında Türkiye’de Sahip Olunan Para, Altın, Döviz, Menkul Kıymet ve Diğer Sermaye Piyasası Ar…

 

7257 Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

7257 Sayılı Elektrik Piyasası ile Bazı Kanunlarda Değişiklik 02 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31322 Kanun No: 7257 Kabul Tarihi: 25/11/2020 M…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 26 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasında Yer Alan Üç Aylık Sürenin Altı Aya ve 31/12/2020 Tarihinin 30/6/2021 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3246)

4447 İşsizlik Kanunu Geçici 26. Madde Süre Uzatımı 3246 02 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31322 Karar Sayısı: 3246 4447 sayılı İşsizlik Sigort…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 10 uncu Maddesinin Uygulanma Süresinin 31/12/2022 Tarihine Kadar Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3247)

4447 İşsizlik Kanunu Geçici 10. Madde Süre Uzatımı 3247 02 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31322 Karar Sayısı: 3247 4447 sayılı İşsizlik Sigort…

 

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 19 uncu ve Geçici 21 inci Maddelerinde Yer Alan Bazı Tarihlerin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3248)

4447 İşsizlik Geçici 19 ve 21 inci Maddeleri Süre Uzatımı 3248 02 Aralık 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31322 Karar Sayısı: 3248 4447 sayılı İşsizlik…

 

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNDE HANGİ EKSİK GÜN KODLARINI KULLANMALISINIZ? – 18 “Kısa Çalışma Ödeneği” – 27-“Kısa..