GVK 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetleri (Karar Sayısı: 6791)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 12/1/2009 Tarihli ve 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Ka…

 

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak KDV Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik (Karar Sayısı: 6790)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 6790) 14 Şuba… 

 

Depremden Etkilenen İllerde SGK Yükümlülüklerinde Yeni Düzenlemeler

Depremden Etkilenen İllerde SGK’ya Olan Yükümlülükler Yönüyle Yeni Düzenlemeler Yapıldı – 06.02.2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi ned…

 

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları – VUK Sirküleri 150

Depremzedelere Verilecek Bedelsiz Barınma Hizmetlerinin Vergisel Sonuçları İle Depremden Etkilenen İllerimizde Yapılan Akaryakıt Satışlarındaki Belge..

 

Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 120)

11 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32101 (Mükerrer) Olağanüstü Hal Kapsamında Yargı Alanında Alınan Tedbirlere İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnam…

 

Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 5)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 23)

11 Şubat 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32101 Hazine ve Maliye Bakanlığından: MADDE 1- 9/4/2008 tarihli ve 26842 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ma…

 

2023/1 Dönemi Sınavları Ertelendi – TESMER Duyuru

TESMER Duyuru — 2023/1 Dönemi Sınavları Ertelenmiştir — 2022/3 dönemi sınavlarına itiraz için ilave 30 gün süre tanınmıştır. — Depremden etkilenen ada… 

 

Nakil İşlemlerinin Elektronik Ortamda Gönderilmesi – SGK Genel Yazı

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü İşverenler Daire Başkanlığı Sayı: E-99779835-202.99-63580703 Konu: Nakil işlem… 

 

Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Kahramanmaraş’ta Meydana Gelen Depremden Etkilenen Yerler İçin Mücbir Sebep Hali İlan Edildi 06.02.2023 tarihind…

 

SGK Genelgesi 2023/7 – Proje Bazında Desteklenen Yatırımlarda Sigorta Primi Teşviki

SGK Genelgesi 2023/7 T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı: E-83604451-207.02-63032041 Konu: Proje Bazında Dest…