Haber Mansetleri

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Bankaların Kredi İşlemleri 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 1/11/2006 tarihli ve…

 

Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Finansal Kiralama Faktoring Değişiklik 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1 – 24/4/2013…

 

Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Uzlaşma Değişiklik 14 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31008 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazet… 

 

e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi

e-Arşiv Fatura Düzenlemelerinde Kolaylık Getirildi Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminden Yararlanan Mükelleflere e-Arşiv Fatura…

 

VUK 515 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 515)

VUK 515 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 515 10 Ocak 2020 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31004 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı…

 

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular

Yurtdışından Posta veya Kargo ile Yapılan Başvurular T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : 15591373-010.9…

 

2020 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı

2020 Ek Mali Tablo Düzenleme Sınırı ÖZET : 2019 yılı aktif toplamı 25.370.800 TL veya net satışlar toplamı 56.379.100 TL’yi aşan mükelleflerin,…

 

2020 Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulması

2020 7/A ve 7/B Hadleri 2020 Yılında Maliyet Hesaplarının 7/A ve 7/B Seçeneklerine Göre Tutulmasına İlişkin Hadler ÖZET : 2019 Yılı Aktif Toplamı 4.22…

 

SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı – SGK Bildirimleri Nasıl Yapılacak?

SGK e-Bildirge Sistemini Kapattı ÖZET : 01/1/2020 tarihinden itibaren ülkenin tamamında Muhtasar ve Prim Hizmet Hizmet Beyannamesi uygulamasına geçild… 

 

8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 2040)

2020 Borçlu BAĞ-KUR Sigortalıları Sağlık Yardımları 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacak…