Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525)

VUK 525 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 525) 09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31390 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdares…

 

Yiyecek ve İçecek Hizmeti Faaliyetlerinde Bulunan İşletmelere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506)

Ciro Kaybı Desteği Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3506) 06 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31387 Karar Sayısı: 3506 Ekli “Yiyecek ve İçecek Hizme… 

 

3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanununun Geçici 3 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasının (b) Bendi Kapsamında FOB Bedelinin En Az %85’i Olarak Belirlenmiş Olan Yurt Dışına İhraç Oranının, 2020 Yılı İçin %80 Olarak Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3516)

2020 Serbest Bölgeler Yurt Dışına İhraç Oranı 06 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31387 Karar Sayısı: 3516 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanununun… 

 

e-Defter Saklama Uygulamasına İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Kontrol Edileceği Ekran Kullanıma Açıldı

e-Defter Saklama Berat Dosyaları İkincil Kopyaları e-Defter Saklama Uygulamasına ilişkin, mükelleflerimizin yüklemiş oldukları e-Defter dosyaları ile… 

 

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 34)

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği (Seri No: 34) 05 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31386 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başk…

 

TÜRMOB Duyurusu – Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi

Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi Elektronik Beyanname Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi, Yeni Müşteriler İçin 15 Şubat’tan…

 

Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi

Finansman Gider Kısıtlaması Getirildi ÖZET: 3490 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren başlayan vergilendirme dönemi kazançl…

 

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Artırıldı

Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Artırıldı Cumhurbaşkanı Kararı İle Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Vergi Kesintisi Oranı Artırıl…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinde Yer Alan Tevkifat Nispetlerine İlişkin 2009/14592 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 30 uncu Maddesinde Yer Alan Vergi Kesintisi Oranlarına İlişkin 2009/14593 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci Maddesinde Yer Alan Vergi Kesinti Oranlarına İlişkin 2009/14594 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 3491)

GVK 94 üncü Maddesi Kurumlar Vergisi 30 uncu Maddesi 04 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31385 Karar Sayısı: 3491 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu…

 

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 41 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (9) Numaralı Bendi ile 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 11 inci Maddesinin Birinci Fıkrasının (i) Bendi Kapsamında Gider ve Maliyet Unsurları Toplamının İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısmının Tespitine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3490)

Gider ve Maliyet Unsurları İndirimi Kabul Edilmeyecek Kısım 04 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31385 Karar Sayısı: 3490 193 sayılı Gelir Vergisi…