Anayasa Mahkemesinin 2019/20170 Başvuru Numaralı Kararı – İndirimlerin Reddedilmesi Suretiyle Cezalı KDV Tarh Edilmesi

Anayasa Mahkemesinin 2019/20170 Başvuru Numaralı Kararı İndirimlerin Reddedilmesi Suretiyle Cezalı KDV Tarh Edilmesi 23 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gaz…

 

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesinde Değişiklik

SGK Alacaklarının Tecil ve Taksitlendirilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu Alacaklarının 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 48/A M…

 

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik

Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Tarhiyat Öncesi Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ağustos 2022 Tarihl…

 

Sigortalıların Kendilerini SGK’ya Bildirmesi

Sigortalılar Çalıştığını SGK’ya Bildirebilir SİGORTALILARIN KENDİLERİNİ SGK’YA BİLDİRMESİ Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 12 inci…

 

Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili

Belirli Yerde Yapılmayan ve Belirli Bir Merkezden Sevk ve İdare Edilen İşlerin SGK Tescili Nasıl Yapılır? Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 30 u…

 

Sosyal Medya Paylaşımından Dolayı İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle İfade Özgürlüğünün İhlal Edilmesi – Anayasa Mahkemesinin 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı

Anayasa Mahkemesinin 2019/976 Başvuru Numaralı Kararı 16 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31925 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖ..

 

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti – 6 Ay ve 6 Bin Kilometre Şartı Getirildi

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik..

 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife 12 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31921 Sigortacılık ve Özel Emeklilik D…

 

İzaha Davet Uygulaması Broşürü Yayınlandı

İzaha Davet Uygulaması Broşürü Yayınlandı Vergiye gönüllü uyumun artırılması, uyum maliyetlerinin azaltılması ve kayıt dışı ekonomi ile etkin bir şeki… 

 

Varlık Barışı Hakkında İVD Duyurusu

Varlık Barışı Hakkında İVD Duyurusu 5 Temmuz 2022 tarihli ve 31887 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 7417 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Ba..