Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik 13/02/2021 13 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31394 Ticaret Bakanlığından: MADDE 1 – 7/10/2009 tarihli ve 27369…

 

2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 3547)

2021 Kalkınma Ajanslarına Kullandırılacak Transfer Ödenekleri 13 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31394 Karar Sayısı: 3547 Ekli “2021 Yılında Kal… 

 

6306 Sayılı Kanun Kapsamında Hak Sahiplerince Bankalardan Kullanılacak Kredilere Sağlanacak Faiz Desteğine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 3542)

6306 Sayılı Kanun Kredilere Sağlanacak Faiz Desteği 13 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31394 Karar Sayısı: 3542 Ekli “6306 Sayılı Kanun Kapsamın…

 

SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı

SGK, Meslek Mensuplarının Mücbir Sebep Durumları Hakkında Düzenleme Yaptı ÖZET: Meslek mensuplarının mücbir sebep halleri durumunda SGK’ya verilecek b…

 

SGK Genelgesi 2021/3 – Meslek Mensupları Mücbir Sebep

SGK Genelgesi 2021/3 Meslek Mensupları Mücbir Sebep T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Sayı : E-24010506-010.06.0…

 

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi Sırasında Alınan Hatalar Hk. Duyuru

e-Defter ve Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenmesi e-Defter Dosyaları İle Bunlara İlişkin Berat Dosyalarının İkincil Kopyalarının Yüklenme…

 

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ

2021 Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları 11 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı:31392 Fiyat artış oranları MADDE 1 – (1) 2…

 

e-Belge Düzenlemelerine İlişkin 509 Sıra No.lu Tebliğde Değişiklik Yapıldı

e-Belge Uygulamalarında Değişiklik Yapıldı ÖZET: e-Belge düzenlemelerine ilişkin 509 sıra No.lu Tebliğde değişiklik yapıldı. 1. Sosyal Güvenlik Kurumu…

 

Anayasa Mahkemesinin E: 2020/51, K: 2020/73 Sayılı Kararı – E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi

E-Fatura Yerine Kağıt Fatura Düzenlenmesi 09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31390 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Es… 

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 509)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 526)

VUK 526 – Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 526) 09 Şubat 2021 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31390 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdares…