Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1)

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ (Seri No: 1) 09 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31918 Hazine ve Maliye Bakanlı…

 

Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem

Şirketlerin 2022 Hesap Döneminde Denetime Tabi Olup Olmadıklarını Sorgulayabilecekleri Sistem Kurumumuzca yapılan kontrollerde, 26/05/2018 tarihli ve…

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları – 1 Temmuz 2022 Tarihinden İtibaren

Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Proje ve Kontrolluk İşlerinde Uygulanacak Fiyat Artış Oranları Hakkında Tebliğ 05 Ağust… 

 

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında İVD Duyurusu

Kurum Geçici Vergi Beyannamesi Hakkında Duyuru 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun Geçici 13 üncü maddesine göre 1/7/2022 tarihinden itibaren veril…

 

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik 04/08/2022 Uzlaşma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı:… 

 

Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Ön Ödemeli Konut Satışları Ön Ödemeli Konut Satışları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 04 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazet..

 

2022 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi ile Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü

2022 Mirasçıların Vergisel Yükümlülükleri Rehberi 2022 Veraset ve İntikal Vergisinin Beyanı Broşürü Veraset yoluyla veya ivazsız (karşılıksız) olarak…

 

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1)

Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 2022/1) 03 Ağustos 2022 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 31912 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Baka…

 

Kripto Varlıkların Bağımsız Denetime Etkisi

Kripto Varlıkların Bağımsız Denetime Etkisi Kripto varlık kavramı, bütün dijital finansal varlıkları kapsayan genel bir kavramdır. Kripto varlık; üret…

 

Ortağın Şirkete Döviz Olarak Borç Vermesi

Ortağın Şirkete Döviz Olarak Borç Vermesi Ortağın Şirkete Döviz Olarak Borç Vermesinin TCMB Genelgesi Kapsamında Değerlendirilmesi ÖNSÖZ Mali Müşavirl…