Vergi Takvimi – Nisan 2023

Vergi Takvimi – Nisan 2023 İlk Tarih Son Tarih VERGİLER/HARÇLAR/BİLDİRİMLER VE DİĞERLERİ 01/03/2023 05/04/2023 2022 Yılına İlişkin Yıllık Gelir…

 

İcra ve İflâs Kanunu Uyarınca Elektronik Ortamda Yapılacak Satışların Usulü Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Adalet Bakanlığından: MADDE 1- 8/3/2022 tarihli ve 31772 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İcra ve İflâs…

 

Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Desteklenmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7016)

31 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32149 Cumhurbaşkanı Kararı Karar Sayısı: 7016 Ekli “Mevduat ve Katılma Hesaplarının Kur Artışlarına Karşı Dest…

 

Süre Uzatımı – GV. Beyannamesi Ba-Bs Formları, e-Defter Beratları

31 Mart 2023 Günü Sonuna Kadar Verilmesi Gereken 2022 Takvim Yılı Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri, Ba-Bs Formları ve e…

 

SGK Genelgesi 2023/16 – 2015/25 Sayılı Genelgede Değişiklik

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü GÜNLÜDÜR Sayı : E-21132981-045.03-68813035 Tarih: 28.03.2023 Konu : 2015/25 Sa…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 47)

30 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32148 Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amac…

 

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Staj Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32147 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MADDE 1- 23/8…

 

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Sürekli Mesleki Geliştirme Eğitimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

29 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32147 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: MADDE 1- 23/6…

 

Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

28 Mart 2023 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 32146 Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: MADDE 1- 9/11/2012 tarihli ve 28462 sa..

 

Muhtasar ve Prim Hizmet, DV, KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Ödeme Süreleri Uzatıldı

Muhtasar ve Prim Hizmet, DV, KDV Beyannamelerinin Verilme Süreleri İle Ödeme Süreleri Uzatıldı T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığ..